A tapasztalás maga az élet. A tapasztalás tiszta megfigyelésen alapul. A tiszta megfigyelés a belső egyensúlyon alapul. A belső egyensúly az érzelmi függetlenségen alapul. Az érzelmi függetlenség a gondolat lecsillapításán alapul.

A jóga végső célja nem más, mint a gondolathullámok lecsillapítása.

 

Namaszté Dóri